FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
202
2- 2023

Înscrierea personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar la cursurile AVIZATE de către Ministerul Educației din Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

1️⃣ Completarea Formularului de înscriere la cursurile avizate care cuprinde declarația de disponibilitate pentru participarea la activități de formare online de tip sincron audio-video (webinar) și declarația de prelucrare a datelor cu caracter personal.

    • Înscrierile sunt centralizate săptămânal. Profesorul metodist coordonator de program, la întrunirea numărului de 25 cursanți/grupă, face demersurile pentru organizarea activităților de formare.


2️⃣ În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea formularului de înscriere la un curs avizat MEC, cursantul primește o informare de la profesorul metodist coordonator de program, în care se va regăsi una din următoarele variante:

    • Acceptul într-o grupă și detalii privind cursul, calendarul / schema orară de desfășurare, contractul de formare .

    • Precizarea unei perioade posibile pentru organizarea cursului


3️⃣ În termen de maxim 1 săptămână după ce cursantul a primit informarea se întocmesc contractele de prestări servicii cu școlile de unde provin cursanții (daca școlile au fonduri prevăzute în buget pentru formarea continuă a personalului didactic) sau direct cu cursantul dacă acesta consideră că dorește să participe la curs și să își achite singur costurile.


4️⃣ Derularea programului de formare avizat MEC.

Durata minimă a cursurilor avizate:

      • 3 zile consecutive de curs ( vineri, sâmbătă, duminică ) pentru cursurile Lions Quest

      • 6 zile de curs pentru cursurile de 16 sau 24 ore


5️⃣ Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de absolvire cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs, și expedierea acesteia către cursant în format electronic (pe adresa de e-mail cu care cursantul s-a înscris la curs ).


6️⃣ Emiterea de către CCD Suceava, a Adeverințelor pentru formatorii implicați în activitatea de formare continuă cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs, a Adeverințelor și expedierea acestora către formatori în format electronic.

Înscrierea personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar la cursurile ACREDITATE din Oferta de formare continuă a
Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

1️⃣ Completarea Formularului de înscriere la cursurile acreditate

2️⃣ Completarea Declarației de disponibilitate a cursantului pentru participarea la activități de formare online de tip sincron audio-video(webinar), datată, semnată și apoi trimisă pe e-mail către profesorul metodist coordonator (adresele de e-mail și numerele de telefon ale profesorilor metodiști)

    • Înscrierile sunt centralizate săptămânal. Profesorul metodist coordonator de program, la întrunirea numărului de 35 cursanți/grupă, face demersurile pentru organizarea activităților de formare.


3️⃣ În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea formularului de înscriere la un curs ACREDITAT, cursantul primește o informare de la profesorul metodist coordonator de program, în care se va regăsi una dintre următoarele variante:

    • Acceptul într-o grupă, detalii privind cursul, calendarul / schema orară de desfășurare, contractul de formare;

    • Precizarea unei perioade posibile pentru organizarea cursului


4️⃣ În termen de maxim 1 săptămână după ce cursantul primește informarea se întocmesc contractele de formare cu școlile de unde provin cursanții (daca aceste școli au fonduri prevăzute în buget pentru formarea continuă a personalului didactic) sau direct cu cursantul dacă acesta consideră că dorește să participe la curs și să își achite singur costurile.

5️⃣Cursurile se vor desfășura pe platforma online, folosind instrumentele GSuite implementate pe domeniu www.ccd-suceava.ro. Fiecare cursant va primi un cont de forma (prenume_nume@ccd-suceava.ro ) și o parolă, valabile doar pe perioada desfășurării cursului.


6️⃣Desfășurarea cursului acreditat și a evaluării.

Durata minimă a cursurilor acreditate:

      • 4 săptămâni pentru cursurile de 15 CPT

      • 6 săptămâni pentru cursurile de 21-22 CPT

      • 8 săptămâni pentru cursurile de 30 CPT


7️⃣Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de absolvire - valabilă până la eliberarea atestatului de formare continuă cu CPT cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs si expedierea ei către cursant în format electronic (pe adresa de e-mail cu care cursantul s-a înscris la curs)

8️⃣Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de formator cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs și expedierea ei în format electronic pe adresa de e-mail a formatorului.

Oportunități de formare - cursuri ACREDITATE 2022-2023

În anul școlar 2020-2021, programele de formare continuă ACREDITATE nu se vor desfășura față-în-față conform adresei MEC 6164/DGIP/11.09.2020. Ele pot fi reorganizate și desfășurate în regim online de tip sincron audio-video ( webinar ) cu avizul Comisiei Speciale de Acreditare, conform OMEC 4649/30.06.2020 și OMECTS 5564/2011 pe baza acordului scris al cursanților și formatorilor.

💢 Medierea conflictelor în mediul școlar

💢 Managementul calității in educație

💢 TIC în curriculum-ul școlar

💢 Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică

💢 Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ

💢 Comunicare, Negociere, Mediere în Educație

💢 Resurse Educaţionale - Tehnologie şi Creativitate

💢 Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului

Oportunități de formare - activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale 2022-2023

SERIA DE COLOCVII EDUCAȚIONALE:

💢 COLOCVIU EDUCAȚIONAL „EDUCAȚIA REMEDIALĂ ȘI ÎNVĂȚAREA ACCELERATĂ PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE ÎN SISTEM HIBRID”

Organizator: CCD George Tofan Suceava – IȘJ Suceava

Mod de realizare: colocviu on-line cu invitați

Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Data şi loc de desfăşurare: martie 2022, on-line, platforma Google Meet

Responsabili activitate: prof. Elena-Manuela David, prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. metodist Daniela-Cristina Zup, ing. Cătălin Laslău, prof. Daniela Argatu

Parteneri: IȘJ Suceava, unități de învățământ din județ.


💢 COLOCVIU EDUCAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Organizator: CCD George Tofan Suceava – IȘJ Suceava

Mod de realizare: colocvii on-line cu invitați

Grup țintă: personal didactic din învățământul primar

Responsabili activitate: prof. Coțovanu Adriana

Data și loc de desfășurare: martie 2022, mai 2022, on-line

Parteneri: unități de învățământ din județ


💢 COLOCVIU EDUCAȚIONAL ”DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI LEADERSHIP „EXPERIENTIA DOCET”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: colocviu on-line

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Responsabil activitate: prof. Tatiana Vîntur

Data și loc de desfășurare: pe parcursul anului școlar 2021 - 2022, on-line

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 COLOCVIU EDUCAȚIONAL ”COMUNICAREA PĂRINTE – COPIL, DINCOLO DE CUVINTE”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: colocviu on-line

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar, părinți

Responsabil activitate: prof. Tatiana Vîntur

Data și loc de desfășurare: mai 2022, on-line

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 COLOCVIU EDUCAȚIONAL ”ÎNVĂȚARE CU ÎNCURAJARE”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: colocviu on-line

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Data și loc de desfășurare: săptămânal, on-line

Responsabil activitate: prof. Tatiana Vîntur

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE-CONCEPTE, REALIZARE ȘI RELEVANȚĂ ÎN EDUCAȚIE

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: colocvii on-line cu invitați, cu durata de 60 minute

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar,

Responsabili activitate: prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. Marinela Mocanu

Data și loc de desfășurare: a doua săptămână din luna februarie 2022, on-line;

Partener: experți RED .

💢COLOCVIU EDUCAȚIONAL ”SELF EMOTIONAL LEARNING – LIONS QUEST”

Organizator: CJRAE Suceava

Partener: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinar

Grup țintă: profesori din învățământul preuniversitar, consilieri școlari

Data şi loc de desfăşurare: martie 2022; mai-iunie 2022, on-line

Responsabili de activitate: prof. Elena-Manuela David, prof. Maria Pavelescu

Partener: CJRAE Suceava

💢COLOCVIU EDUCAȚIONAL „REPERE ACTUALE ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI ȘI A RESPONSABILILOR CDI”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinarii (2 h)

Grup ţintă: bibliotecari școlari, profesori documentariști și responsabili CDI

Data şi loc de desfăşurare: pe parcursul anului școlar 2021-2022, vinerea de la 12.00-14.00, online

Responsabil activitate: prof. Daniela Argatu

Parteneri: unități de învățământ din județ.


💢COLOCVIU EDUCAȚIONAL „COMUNIC EFICIENT ȘI PREDAU PRECUM ÎNVAȚĂ OAMENII”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Parteneri: Servier Pharma, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

Mod de realizare: webinar

Grup tintă: personal didactic de predare, nivel gimnazial/liceal

Data și loc de desfășurare : martie-aprilie 2022, online

Responsabili de activitate : prof. Anca Greculeac, prof. Elena-Manuela David

💢 Colocviu educațional „TENDINȚE ACTUALE ÎN ABORDAREA ÎNVĂȚĂRII”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinar de 1 oră

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar.

Data și loc de desfășurare: 18.11.2021, online

Responsabili activitate: prof. Ștefania Boca, prof. Daniela Cristina Zup

Parteneri: unități de învățământ din județ


WEBINARII:

💢Evaluarea on-line

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinar

Grup țintă: profesori de matematică și limba și literatura română

Data şi loc de desfăşurare: ianuarie 2022, on-line

Responsabil de activitate: prof. Elena-Manuela David, prof. dr. Dragoș Iliescu și echipa Brio

Parteneri: platforma de evaluare BRIO.ro

💢 Universitatea de iarnă „Merito”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: ateliere de învățare experențială și webinar

Grup țintă: profesori din învățământul preuniversitar

Data şi loc de desfăşurare: februarie 2022, CCD

Responsabil de activitate: prof. Daniela Ceredeev, prof. Tatiana Vîntur

Parteneri: Fundația Romanian Business Leaders, unități de învățământ din județ.

💢Tehnologii digitale aplicate în învățare

Organizator: CCD George Tofan Suceava – IȘJ Suceava

Mod de realizare: webinarii cu durata de 50 minute:

 • Power Point-de la prezentări la resurse interactive

 • Evaluarea cu Google Forms

 • Kahoot.com, Mentimeter.com, Sli.do

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Data și loc de desfășurare: anul școlar 2021-2022, on-line.

Responsabili activitate: prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. Marinela Mocanu

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 Succes în cariera didactică - pregătirea metodică a personalului didactic în vederea participării la susținerea examenului de definitivat/titularizare în învățământ

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinarii

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Responsabili activitate: prof. Elena-Manuela David, prof. Valeria Leonte

Data și loc de desfășurare: iunie, iulie 2022

Parteneri: unități de învățământ din județ.


SESIUNI DE COMUNICĂRI / SIMPOZIOANE / MINI-CONFERINȚE:

💢 Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice și referate, ediția a XIV-a, ”Educația digitală și formarea de competențe relevante”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: sesiune de comunicări on-line

Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Data şi loc de desfăşurare: 4.02.2022, on-line pe platforma Google Meet

Responsabili activitate: prof. Elena Manuela David, prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. metodist Cotin Rodica, prof. metodist Daniela-Cristina Zup, prof. Daniela Argatu, ing. Cătălin Laslău, prof. Tatiana Vîntur, prof. Valeria Leonte, prof. Daniela Ceredeev,

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 Seria de mini-conferințe „Modelarea viitorului bibliotecilor școlare / CDI-urilor: de la 2.0 la 3.0”

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: mini-conferințe (60') interjudețene on-line, pe platforma Google Meet

Grup țintă: bibliotecari, profesori documentariști și responsabili CDI

Responsabil activitate: prof. Daniela Argatu

Data și loc de desfășurare: pe parcursul anului școlar 2021-2022, on-line

Parteneri: unități de învățământ din județ și din țară.

💢 Conferința Naţională a ABR a XXXII-a ediție

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: in situ și online

Grup țintă: profesori, cercetători, bibliotecari, profesori documentariști

Responsabil activitate: prof. Daniela Argatu

Data și loc de desfășurare: august- septembrie 2022, CCD, USV

Parteneri: USV, Biblioteca USV, IȘJ, ABR, unități de învățământ din județ


EVENIMENTE:

💢 Ziua învățătorului

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: eveniment on-line.

Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar, specialişti în domeniul educaţiei formale și nonformale.

Data şi loc de desfăşurare: 5.06. 2022, on-line

Responsabili activitate: prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. Valeria Leonte

Parteneri: unități de învățământ din județ

💢 Ziua mondială a profesorului și a educației

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Data şi loc de desfăşurare: 5.10.2022

Mod de realizare: colocvii on-line cu invitați

Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Responsabili activitate: prof. Elena-Manuela, prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. metodist Daniela-Cristina Zup, prof. ing. Cătălin Laslău, Daniela Argatu

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 Zilele Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava Organizator: CCD George Tofan Suceava

Data şi loc de desfăşurare: 5.11.2021

Mod de realizare: colocvii on-line cu invitați

Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Responsabili activitate: prof. Elena-Manuela David, prof. metodist Georgeta Colibaba, prof. Daniela-Cristina Zup, prof. metodist Cătălin Laslău, Daniela Argatu

Parteneri: unități de învățământ din județ.

EXPOZIȚII

💢 E1. Expoziție tematice virtuale ”Luna bibliotecilor școlare”

Mod de realizare: Expoziție tematică

Responsabili activitate: prof. Daniela Argatu

Data și loc de desfășurare: octombrie 2021

Parteneri: unități de învățământ din județ.

💢 E2. Expoziție tematice virtuale ”1 Decembrie”

Mod de realizare: Expoziție tematică

Responsabili activitate: prof. Daniela Argatu

Data și loc de desfășurare: decembrie 2021

Parteneri: unități de învățământ din județ.

PUBLICAȚII

💢 Educația digitală și formarea de competențe relevante, Volumul Sesiunii interjudețene de comunicări științifice și referate, ediția a XV-a, ISBN on-line, februarie 2022

Responsabil: prof. metodist Daniela-Cristina Zup

💢 WebCCD 2020 - Publicație anuală a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, iunie 2021

ISSN 2734-6706 ISSN-L 2734-6706 Editura „George Tofan” Suceava Responsabil: prof. metodist Daniela-Cristina Zup

💢 Școala bucovineană - Publicație periodică a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava (on-line ISSN 2285-9160 ISSN-L 1841-8066 și format fizic I.S.S.N. 1841-8066), iunie 2022 Responsabil: prof. metodist Daniela-Cristina Zup


Curs pentru profesori: Google Teacher Nivelul 1 – Intermediari - 25 credite

🧧 Prezentare generală

 • Cui se adresează: Personal didactic din învățământul preuniversitar (învățători, educatori, profesori)

 • Durată: 100 de ore

 • Credite: 25 CPT

 • Cost: 500 lei (include taxa pentru un examen de certificare Google)

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Metodă de livrare: Format – Curs online 100 de ore

 • Număr participanți: 35 cursanți / grupă

 • Cerințe: Nivel începător – intermediar de utilizare a calculatorului; laptop-ului

⚠️Obiective

 • Obiectivul programului de formare Google Teacher Nivelul 1 – Intermediari constă în dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar referitoare la utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor la clasă pentru a crește calitatea procesului de predare.

Stimulează interesul și creativitatea elevilor

 • Învață elevii să facă cercetare online

 • Creează lecții interactive

 • Captează atenția la clasă cu ajutorul materialelor video

 • Facilitează lucrul în echipă

 • Promovează cetățenia digitală și un comportament pozitiv în mediul online

Crește eficiența și economisește timp

 • Lucrează la clasă cu mai puține hârtii

 • Economisește timp prin comunicare rapidă

 • Organizează activitățile tale și ale elevilor

 • Organizează întâlniri online

 • Lucrează online cu elevii și studenții

 • Măsoară, analizează și comunică evoluția elevilor

Angajament pentru dezvoltare profesională și leadership

 • Pregătește-te să folosești tehnologia la clasă

 • Beneficiază de mai multe opțiuni pentru asistență și învățare

🏆 Certificări

 • Atestat de formare continuă a personalului didactic - 25 CPT

 • Certificare Google Certified Educator Nivelul 1

Certificatul Google Certified Educator Nivelul 1 demonstrează competențele de bază necesare pentru implementarea instrumentelor Google for Education la clasă, în vederea îmbunătățirii proceselor de predare și de învățare. Examenul validează competențele de implementare a tehnologiei standard. Această certificare se obține în urma promovării examenului Google Certified Educator Nivelul 1.

🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 Formatori:

 • ing. Cătălin Laslău - CCD George Tofan Suceava

 • ing. Toader Pîțu - IȘJ Suceava

☎️Responsabil program:

 • ing. Cătălin Laslău - CCD George Tofan Suceava - 0755088453, catalin_laslau@ccd-suceava.ro

Cursuri / workshop-uri / activități ce urmează să se desfășoare în perioada: 23 octombrie 2020 - 30 noiembrie 2020

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Participanți: Personal didactic din județul Suceava

 • Data şi loc de desfăşurare: 23 octombrie 2020 - 23 noiembrie 2020, on-line

 • Formator: ing. Toader Pîțu, IȘJ Suceava

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Grup ţintă: Personal didactic din județul Suceava

 • Data şi loc de desfăşurare: 05 ianuarie 2021 - 22 februarie 2021, on-line

 • Formator: ing. Cătălin Laslău, CCD Suceava

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Participanți: Personal didactic din județul Suceava

 • Data şi loc de desfăşurare: 28 decembrie 2020 - 20 februrie 2021, on-line

 • Formator: ing. Cătălin Laslău, CCD Suceava

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Grup ţintă: Personal didactic din județul Suceava

 • Data şi loc de desfăşurare: 04 ianuarie 2021 - 23 februarie 2021, on-line

 • Formator: ing. Cătălin Laslău, CCD Suceava

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 02 octombrie 2020 - 09 octombrie 2020

 • Ziua Mondială a Educației – proiecte, rezultate, impact

 • Organizator: CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: webinar

 • Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

 • Data şi loc de desfăşurare: 5 octombrie 2020, online

 • Responsabili de activitate: profesori metodiști CCD

 • Partener: unități de învățământ din județ

 • Formarea Continuă - modalități de organizare în on-line

 • Mod de organizare: ateliere interactive online, webinar

 • Grup țintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar responsabil de dezvoltarea profesională din unități de învățământ, bibliotecari/ responsabili CDI, profesori documentariști.

 • Data și loc de desfășurare: 7, 8 octombrie 2020, online

 • Responsabili activitate: director CCD, profesori metodiști ai CCD

 • Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 25 septembrie - 02 octombrie 2020

GRATUIT - 28, 29 septembrie 2020 și 1 octombrie 2020, ora 13,30, detalii

 • online

 • Participă personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom la clasă pentru:

    • a crește calitatea procesului de predare și învățare

    • a optimiza activitatea profesorilor.

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 11 -18 septembrie 2020

 • desfășurat în perioada 11,12,14, 18,19 septembrie 2020, detalii curs

 • planificarea modulelor tematice

 • 24 ore, online

 • 486 de cadre didactice înscrise, GRATUIT

 • desfășurat în perioada 14, 19 septembrie 2020, ora 11,00, detalii

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Petru Comarnescu" Gura Humorului

 • GRATUIT

 • desfășurat în perioada 12, 13 septembrie 2020, ora 11,00, detalii

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Teodor Balan" Gura Humorului

 • GRATUIT

Cursuri / worshop-uri derulate în perioada: 04 -11 septembrie 2020

 • desfășurat în perioada 4, 11 septembrie 2020, ora 11,00, GRATUIT

 • 6 ore - online

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom la clasă pentru:

  • a crește calitatea procesului de predare și învățare

  • a optimiza activitatea profesorilor.

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

 • detalii

 • desfășurat în perioada 9, 12 septembrie 2020, ora 11,00,

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom și Microsoft Office 361 A1 la clasă pentru:

  • a crește calitatea procesului de predare și învățare

  • a optimiza activitatea profesorilor.

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, GRATUIT

Ghiduri

Ghiduri / RED -uri pentru educația online - Google Classroom - limba română

Ghid de utilizare a Google Classroom - profesori - UAD (Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca)

Ghid (română), Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Ghid Google Classroom

Demonstrație video (română), Clasa Viitorului: Demonstrație Google Classroom (Edu Apps)

Curs (română), EduApps, Google, Formare despre noțiunile de bază

Curs (română), Google for Education, Google Classroom

Tutorial video (română), Tutorial Google Forms in limba romana (ADFABER)

Tutorial video (română), Cum să creăm o clasă în Google Classroom (Tekwill ICT Excellence Center)

Tutorial video (română), Crearea și distribuirea temelor pentru acasă în Google Classroom (Tekwill ICT Excellence Center)

Tutorial video (română), Cum sa faci o clasa virtuala pe Google Classroom (EmaLaScoala)

Tutorial video (română), Cum sa faci o tema cu variante de raspuns in Google Classroom (EmaLaScoala)

Tutorial video (română), Care-i faza cu Google Classroom?

Tutorial video (română), Utilizarea Google Calendar si Google Meet (EduCRED)

Tutorial video (română), Utilizarea Google Classroom (EduCRED)

Tutorial video (română), Google Classroom | Clasa Google (Love for Life)

Tutorial video (română), Introducere in G Suite | Introduction in G Suite (Love for Life)

Tutorial video (română), G Suite for Education - Aplicațiile Google pentru Educație (TIC avansat)

Tutorial video (română), G Suite for Education (TIC avansat)

Tutorial video (română), Google pentru educație (TIC avansat)

Tutorial video (română), Google for Education (TIC avansat)

Tutoriale video (română) pentru instalarea și utilizarea Zoom și Google Classroom (Alexandru Butoi): Zoom & Google Classroom

Tutorial (română), Liceecentenare, Google Classroom

Tutorial (română), CNIV, Metode moderne de predare-învățare - Clase virtuale cu Google Classroom

Discuție (română), Tot ce trebuie să știi despre construirea unui material video pentru clasă (I)

Discuție (română), Tot ce trebuie să știi despre construirea unui material video pentru clasă (II)

Discuție video (română), Integrarea TIC în educație - MITURI (partea I) (EduTolk)

RED -uri pentru educația online - GSuite - limba engleză


RED - uri în limba română pentru educația online: LRO, MATEMATICĂ, FIZICĂ

💡 Stimate cadre didactice. În aceasta perioadă la recomandarea MEC profesorii încearcă să găsească soluții pentru învățarea online. Ne propunem să centralizăm exemple de platforme, instrumente digitale, diverse materiale pentru facilitarea predării online.

Link-uri promovare mass - media

mass media.pdf